logo oazaRuch „Światło – Życie” jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło – Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot. Znakiem Ruchu „Światło – Życie” jest starochrześcijański symbol „fos – zoe” (gr. słowa światło i życie splecione literą omega, tworzące krzyż).

Cel Ruchu Światło-Życie jest osiągany poprzez realizację programu formacyjnego. Każdy uczestnik Ruchu po ewangelizacji, prowadzącej do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, uczestniczy w formacji w grupie uczniów Jezusa, a następnie we wspólnocie „diakonijnej”, podejmując konkretną służbę w Kościele i świecie. Podstawowe metody realizacji programu formacyjnego to: oaza rekolekcyjna i mała grupa formacyjna.

Odpowiedzialność za całość Ruchu sprawuje Moderator Generalny Ruchu „Światło – Życie”. Na szczeblu kraju, diecezji i parafii odpowiedzialność pełnią moderatorzy krajowi, diecezjalni i parafialni. Każdy moderator pełni swą posługą wraz z zespołem diakonii. Diakonię moderacji mogą pełnić zarówno osoby świeckie, jak i duchowne.

Kapłani w Ruchu spełniają rolę moderatorów, a nie należący do niego – opiekunów. Spoczywa na nich odpowiedzialność za duchową formacją uczestników Ruchu i eklezjalność wspólnot.

Początki historii Ruchu sięgają pierwszej oazy, która odbyła się w r. 1954. Ruch „Światło – Życie” rozwinął się z „Oaz” – rekolekcji zamkniętych prowadzonych metodą przeżyciową. Przed rokiem 1976 Ruch był znany pod nazwą "Ruch oazowy", "Ruch Żywego Kościoła". Twórcą oazy, założycielem Ruchu i pierwszym moderatorem krajowym był ks. Franciszek Blachnicki (24 III 1921 – 27 II 1987). Ruch „Światło – Życie” powstał i rozwija się w Polsce, a w ostatnich kilkunastu latach rozszerza się również poza jej granicami: na Słowacji, w Czechach, w Niemczech, na Białorusi, Łotwie. (opracowano na podstawie artykułu Anny Wojtas, źródło: http://www.oaza.pl/dzial.php?prezentacja).

W naszej parafii Ruch „Światło – Życie” (OAZA) został reaktywowany w roku 2013. Formację rozpoczęliśmy od wakacyjnego wyjazdu na oazę rekolekcyjną połączoną z letnim wypoczynkiem. Dzieci uczestniczyły w Oazie wakacyjnej w Niemienicach, natomiast młodzież przeżywała swoje rekolekcje w Wisłoku Wielkim, malowniczo położonej miejscowości na pograniczu Beskidu Niskiego i Bieszczad. Blisko dwutygodniowe rekolekcje zaowocowały zawiązaniem się dwóch wspólnot oazowych w naszej parafii: młodszej i starszej.

Młodsza wspólnota zdobywa na cotygodniowym spotkaniu kolejne sprawności takie jak: pilność, uczciwość, sumienność, życzliwość itp.. Starsza wspólnota oazowa swoją farmację oparła na proponowanym przez J. McDowell’a programie „Fundamenty wiary”.

Spotkania formacyjne odbywają się raz w tygodniu - w piątki o godz. 18.30. Ponad to Ruch Światło – Życie proponuje młodym ludziom formację ludzką, która realizowana jest poprzez organizację różnego rodzaju inicjatyw duszpasterskich przy parafii, pomoc osobom starszym, pomoc w przygotowaniu świąt i uroczystości kościelnych i patriotycznych. Serdecznie zachęcamy wszystkich młodych ludzi w zaangażowanie się w budowanie wspólnoty Ruchu „Światło – Życie” w naszej parafii i diecezji.

logo

caritas

Liturgia na dziś

Copyright © 2024 Parafia Św. Józefa w Sandomierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Our website is protected by DMC Firewall!