Caritas Diecezji Sandomierskiej jako Organizacja Partnerska Regionalna Caritas Polska – Organizacji Partnerskiej Ogólnopolskiej w czasie od grudnia 2019 roku do września 2020 roku realizowała na terenie swojej diecezji Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2019. Parafia pw. Św. Józefa w Sandomierzu jako Organizacja Partnerska Lokalna Caritas Diecezji Sandomierskiej uczestniczyła w Podprogramie 2019 i we wrześniu 2020 roku zakończyła jego realizację.

Celem Podprogramu 2019 było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie od grudnia 2019 roku do września 2020 roku. Pomoc w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogramu 2019 kierowana była do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogły zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafiała do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana była w postaci artykułów spożywczych (paczek), które były przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Czytaj więcej: Podsumowanie realizacji - Podprogramu 2019

caritas

„Caritas” przy parafii św. Józefa prowadzi swoją działalność od 1993 roku. Udzielamy pomocy osobom potrzebującym – w większości są to osoby starsze i ubogie, rodziny wielodzietne oraz osoby pracy. Realizując charytatywną pomoc bliźniemu włączamy się także w akcjeWigilijnej Pomocy Dzieciom, Jałmużnę Wielkopostną, organizację wyjazdówkolonijnych, program pomocy żywnościowej PEAD - od początku jego działalności – czyli przez 12 lat, Wśród wielu zrealizowanych zadań należy podkreślić m.in. takie dzieła jak: przygotowywanie paczek żywnościowych na święta, pomoc powodzianom, zakup protezy nogi dla naszego parafianina.

Zakres działania Zespołu określa statut „Caritas” Diecezji Sandomierskiej.

Do zadań Zespołu należy przede wszystkim:

  1. mobilizacja całej wspólnoty parafialnej do praktykowania miłosierdzia modlitwą, słowem i czynem,
  2. stałe rozpoznawanie i określanie możliwości pomocy potrzebującym,
  3. organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy potrzebującym na terenie parafii,
  4. współpraca z innymi grupami parafialnymi w działalności charytatywnej,
  5. współpraca z Zarządem Caritas D.S.

Do zadań Sekretarza Zespołu należy prowadzenie kartotek osób potrzebujących i korzystających z pomocy Zespołu, kroniki, ewidencji otrzymanych darów i ofiar, ewidencji majątku Zespołu oraz innych dokumentów. Dokumentacja ta pozostaje w całości do wglądu kompetentnych władz kościelnych i państwowych.

W przypadku korzystania z dotacji państwowych lub samorządowych Zespół prowadzi dokumentację zgodnie z wymaganiami jednostek dotujących.

Wszystkie osoby w ramach Zespołu realizują swoje zadania społeczne charytatywnie.

 

logo

caritas

Liturgia na dziś

Copyright © 2024 Parafia Św. Józefa w Sandomierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd